Program II Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych

Program

II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych,18-20 czerwca 2024 r. w Poznaniu

Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 2

 

18 czerwca 2024 r.

 

9.00 – 14.00       Rejestracja uczestników Kongresu

10.00 – 12.00     Warsztaty

 

13.00 – 14.00     Obiad

 

14.00                     Oficjalne otwarcie Kongresu, Aula Magna

14.30 – 16.30     Sesja 1: Biblioteka w uczelni – wsparcie dla nauki 

Wykład otwierający Kongres – prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Panel dyskusyjny: Biblioteka wspierająca zarządzanie nauką w uczelni – moderator: Małgorzata Rychlik, Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

 • prof. dr hab. Robert Lew, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka, Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. nauki
 • dr Leszek Szafrański, Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. zasobów cyfrowych
 • Magdalena Szuflita-Żurawska, Pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej ds. otwartej nauki 

 

16.30 – 17.10     Przerwa kawowa

 

17.10 – 19.10     Panel dyskusyjny: otwarta nauka, otwarte dane badawcze – moderator: dr inż. Adam Lenic, Dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej 

 • Marek M. Górski, Dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej 
 • dr Anna Anetta Janowska, Pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ds. Otwartego Dostępu
 • prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych
 • dr Katarzyna Weinper, Dyrektor Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej 

Wystąpienie sponsora

 

19.30                     Uroczysta kolacja

 

22.00                     Nocne wycieczki po Poznaniu

 

 

19 czerwca 2024 r.

 

9.00 – 11.00       Sesja 2: Biblioteka w uczelni – wsparcie dla dydaktyki

Wykład wprowadzający – dr Iwona Sójkowska, Biblioteka Politechniki Łódzkiej 

Panel dyskusyjny – moderator: Bogumiła Urban, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu WSB Merito Chorzów 

 • Łukasz Jeszke, Biblioteka Politechniki Poznańskiej 
 • Barbara Małuszyńska, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito
 • prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
 • Żaneta Szerksznis, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 
 • dr Zuzanna Wiorogórska, Pełnomocniczka Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ds. edukacji informacyjnej i komunikacji naukowej; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wystąpienie sponsora

 

11.00 – 11.40     Przerwa kawowa 

 

11.40 – 13.40     Sesja 3: Biblioteka w uczelni – działalność wydawnicza

Wykład wprowadzający – Magdalena Kokosińska, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Małgorzata Płazowska, Kierownik Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

Panel dyskusyjny – moderator: Sebastian Wojnowski, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  

 • Małgorzata Adamczak, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu  
 • Ewa Bluszcz, Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego   
 • dr Magdalena Chołojczyk, Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej
 • Danuta Szewczyk-Kłos, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego

 

Wystąpienie sponsora

 

13.30 – 14.40     Obiad  

 

14.40 – 16.40     Sesja 4: Dostęp do zasobów – wspólne katalogowanie

Wykład wprowadzający – dr Henryk Hollender, Stowarzyszenie EBIB

Panel dyskusyjny – moderator: Magdalena Rowińska, Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie  

 • Jolanta Gałecka, Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Krzysztof Frankowicz, Zastępca Biblioteki Jagiellońskiej ds. zbiorów
 • Monika Jóźwiak, Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ds. Zbiorów Specjalnych
 • Kacper Trzaska, Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej
 • Iwona Wiśniewska, p.o. Kierownika Centrum NUKAT 

 

Wystąpienie sponsora

 

16.40 – 17.15     Przerwa kawowa  

 

17.15 – 19.10     Sesja 5: Dostęp do zasobów – finansowanie 

Wykład wprowadzający: Paweł Grochowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu  Warszawskiego. Zespół Wirtualnej Biblioteki Nauki

Panel dyskusyjny – moderator: Witold Kozakiewicz, Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 • Ewa Adaszyńska, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego  
 • dr Jędrzej Leśniewski, Dyrektor Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
 • dr Stanisław Skórka, Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
 • Dorota Wojewoda, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

 

Wystąpienie sponsora

 

20.00                     Kolacja plenerowa

 

 

20 czerwca 2024 r.

 

9.30 – 11.30       Sesja 6: Ludzie i organizacja 

Wykład wprowadzający – dr Małgorzata Dąbrowicz, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Witold Kozakiewicz, Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Panel dyskusyjny – moderator: Małgorzata Furgał, Dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej 

 • Bożena Chlebicka-Abramowicz, Dyrektor Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej 
 • Magdalena Kotlarek-Naskręt, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Tomasz Piestrzyński, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego  
 • dr Wojciech Woźniak, Dyrektor Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 Wystąpienie sponsora

 

11.30 – 12.15     Przerwa kawowa 

 

12.15 – 13.00 Sesja 7: Podsumowanie II KBSW – moderator: dr Małgorzata Dąbrowicz, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu  

 

13.00 – 14.00     Obiad  

 

 

Prawo autorskie w bibliotece szkoły wyższej


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Finanse zewnętrzne dla bibliotek naukowych


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Jak sprawić, aby o nas mówili – promocja w bibliotece


This will close in 0 seconds

Bibliometria


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Szybki wstęp do Porozumienia bez Przemocy


This will close in 0 seconds

Employer branding


This will close in 0 seconds

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w ekosystemie uczelni – perspektywa i wyzwania


This will close in 0 seconds