Misja

Chcemy zintegrować środowisko bibliotekarzy szkół wyższych, stworzyć  przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń.

Prelegenci

Spotkamy się z bibliotekarzami szkół wyższych, pracujących na różnych stanowiskach, którzy na co dzień uczestniczą w wielu procesach informacyjno-bibliotecznych. 

Program

Na Kongresie będziemy rozmawiać o roli i miejscu biblioteki akademickiej w uczelni, o dostępie do zasobów i zarządzaniu biblioteką.

Map icon  Biuro organizatora

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. F. Ratajczaka 38/40 61-816 Poznań

  e-mail / nr telefonu

kongres2poznan@amu.edu.pl
+48 61 829 38 13