Sponsorzy

Sponsorzy

 

Oferta współpracy dla Sponsorów II Kongresu Bibliotekarzy Szkół Wyższych  
1820.06.2024, Poznań, Polska 

 

 

Podstawowy pakiet sponsorski

 

W ramach kwoty organizator Kongresu oferuje: 
 • umieszczenie logo Sponsora w materiałach promujących Kongres, 
 • zamieszczenie logo i linku do strony internetowej Sponsora w serwisie Kongresu, 
 • możliwość dołączenia materiałów promocyjnych Sponsora do zestawów kongresowych dla uczestników, 
 • informację o Sponsorze w filmowej relacji z Kongresu.

 

Sponsor Brązowy 

W ramach kwoty organizator Kongresu oprócz pakietu podstawowego oferuje: 
 • udział w Kongresie 1 przedstawiciela Sponsora,
 • umieszczenie banera reklamowego w miejscu Kongresupoza salami obrad, 
 • udostępnienie powierzchni wystawienniczej (min. 1m2) na stoisko w holu przed salą obrad, 
 • 25% rabat na udział kolejnych przedstawicieli Sponsora w Kongresie. 

  Sponsor Srebrny 

  W ramach kwoty Organizator Kongresu oprócz pakietu podstawowego oferuje:
  • wystąpienie przedstawiciela Sponsora z referatem merytorycznym – maksymalnie 5 min, 
  • udział w Kongresie 1 przedstawiciela Sponsora,
  • umieszczenie banera reklamowego Sponsora w sali obrad,  
  • udostępnienie powierzchni wystawienniczej (min. 1,5 m2) na stoisko w holu przed salą obrad,  
  • 25% rabat na udział kolejnych przedstawicieli Sponsora w Kongresie. 

    

   Sponsor Złoty

   W ramach kwoty Organizator Kongresu oprócz pakietu podstawowego oferuje: 
   • wystąpienie przedstawiciela Sponsora z referatem merytorycznym – maksymalnie 10 min, 
   • umieszczenie banera Sponsora w sali obrad i holu wystawienniczym, 
   • udostępnienie powierzchni wystawienniczej (min. 2 m2) na stoisko w holu przed salą obrad,  
   • udział w Kongresie 2 przedstawicieli Sponsora,  
   • 25% rabat na udział kolejnych przedstawicieli Sponsora w Kongresie. 

     

     

    Propozycja organizatora Kongresu może być negocjowana.  

    Zapraszamy do współpracy i kontaktu pod adresem: kongres2poznan@amu.edu.pl