Idea Kongresu

Idea Kongresu

Celem Kongresu jest integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy.

Idea zorganizowania Kongresu zrodziła się z poczucia rozproszenia i nadmiaru konferencji branżowych, skądinąd ważnych i poruszających istotne problemy, jednak niedających możliwości odbycia tak szerokiej debaty środowiskowej. Mając nadzieję na kontynuację idei I Kongresu, który odbył się w Łodzi w 2019r., liczymy, że tegoroczne spotkanie bibliotekarzy szkół wyższych w Poznaniu – pracujących na różnych stanowiskach i uczestniczących w różnych procesach informacyjno-bibliotecznych – przyczyni się do lepszego funkcjonowania naszych bibliotek, śmielszego patrzenia w przyszłość oraz silniejszych więzi zawodowych.

Chcielibyśmy, aby tematyka obrad koncentrowała się wokół zagadnień, o których dyskutujemy na bieżąco; wokół pytań, na które szukamy odpowiedzi; wokół problemów, które łatwiej będzie rozwiązać wspólnie. Jednocześnie mamy zamiar spojrzeć na nasze środowisko z perspektywy stanu obecnego oraz przyjrzeć się działaniom podobnych środowisk w innych krajach.

Wnioski pokongresowe z I KBSW w Łodzi do pobrania:

icon-pdf-download

II KBSW w Poznaniu będzie odnosił się do tych wniosków z poprzedniego Kongresu, które nadal są aktualne.

Prawo autorskie w bibliotece szkoły wyższej


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Finanse zewnętrzne dla bibliotek naukowych


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Jak sprawić, aby o nas mówili – promocja w bibliotece


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Bibliometria


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Szybki wstęp do Porozumienia bez Przemocy


This will close in 0 seconds

Employer branding


This will close in 0 seconds

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w ekosystemie uczelni – perspektywa i wyzwania


This will close in 0 seconds