Organizatorzy

Organizatorzy

Zespół koordynujący organizację II KBSW

Sandra Szczepanowska – Przewodnicząca, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Jakub Bajer – Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Agnieszka Dolińska – Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Joanna Fechner – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Blanka Korcz – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Sylwia Krajewska – Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Katarzyna Marszałek – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Adrianna Sołtys – Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Żaneta Szerksznis – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Agnieszka Wiktor-Sass – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu