Małgorzata Dąbrowicz

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, starszy kustosz dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (historia; psychologia w zarządzaniu) oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych (Studia Podyplomowe w zakresie Informacji Naukowej, Elektronicznej i Bibliotekarstwa), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Podyplomowe Studia Menedżerskie), SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu). Ukończyła również Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą. Członkini Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich i przewodnicząca Kolegium Dyrektorów Bibliotek Akademickich Poznania. Kierownik Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (projekt AFBN). Prezes Zarządu Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Członkini rad i zespołów eksperckich – m.in. Rady Projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, Rady Programowej Kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM. Filia w Kaliszu), Rady Programowej Biblioteki Raczyńskich (zastępca przewodniczącego), Rady Naukowej PAN Biblioteki Kórnickiej, Rady Bibliotecznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Współtworzyła w UAM studia podyplomowe Współczesna Biblioteka Naukowa – organizacja, funkcjonowanie, usługi oraz kurs dokształcający Szkoła Naukometryczna. Prowadzi działalność dydaktyczną (UAM, Uniwersytet WSB Merito). Pracuje jako coach. Jest autorką publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece, oceny okresowej pracowników bibliotek, coachingu i mentoringu w bibliotece. Redaktor naczelna czasopisma „Biblioteka”..