Leszek Szafrański

Koordynator UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Wicedyrektor BJ ds. zasobów cyfrowych i wykładowca akademicki. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowania, udostępniania i archiwizacji zasobów cyfrowych. Koordynuje pracami zespołu roboczego KZB ds. Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW ds. otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach: Zespołu doradczego Ministra Nauki ds. Polityki otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz grup eksperckich związanych z wdrażaniem otwartej nauki na uczelniach i tworzeniem infrastruktury otwartego dostępu m. in.: Open Science w sieci The Guild of European Research-Intensive Universities, EOSC Polska. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Ma wieloletnie doświadczenie w: projektowaniu systemów do zarządzania zasobami cyfrowymi, udostępnianiu zasobów naukowych w otwartym dostępie oraz ewaluacji działalności naukowej. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii “prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”.