Magdalena Szuflita-Żurawska

jest kierownikiem Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej na Politechnice Gdańskiej oraz Liderem Centrum Kompetencji Otwartej Nauki przy Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze komunikacji naukowej oraz otwartych danych badawczych, a także motywacji i produktywności naukowej. Jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie szkoleń dla pracowników naukowych i doktorantów. Prowadzi przedmiot na studiach doktoranckich „Scientific databases and information skills”. Członkini międzynarodowych stowarzyszeń i grup eksperckich (np. EOSC, RDA, OpenAIRE), w tym co-chair RDA IG Education and Training on Handling of Research Data IG. Recenzentka aplikacji dla zaufanych repozytoriów CoreTrustSeal. Pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej ds. Otwartej Nauki. Wykonawca w projektach naukowych i infrastrukturalnych (np. Pozytywne zarządzanie uczelniami technicznymi: nowy model motywacji OPUS NCN; MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data). Koordynator w zadaniach RDA/EOSC Data practices in an interdisciplinary perspective – building good standards and universal solutions oraz Działania na rzecz promowania i zwiększenia świadomości w zakresie otwartych danych badawczych w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) 1.4.b na Politechnice Gdańskiej.